CO2-udledning

5. oktober 2023

CO2-udledning er mængden af kuldioxid, der frigives til atmosfæren, oftest som et resultat af menneskelige aktiviteter som forbrænding af fossile brændstoffer. Kuldioxid er en naturligt forekommende gas, men i for store mængder kan den bidrage til drivhuseffekten, en proces, der fanger varme i atmosfæren og dermed bidrager til klimaforandringer.

For at forstå betydningen af CO2-udledning er det vigtigt at kende til nogle af de processer, der frigiver denne gas. For eksempel, når en bil kører, forbrænder den benzin og frigiver CO2 som et biprodukt. Det samme gælder for produktion af elektricitet i kul- eller gasfyrede kraftværker.

Reduktion af CO2-udledning er et centralt mål i mange internationale aftaler om klimaforandringer. Der er forskellige måder at gøre dette på, fra at overgå til vedvarende energikilder, til brug af teknologi til at “fange” og lagre CO2. Det er en konstant balancegang at reducere CO2-udledninger, mens man opfylder behovet for energi.