Er den globale søfarts CO2-udledning på grøn kurs?

16. oktober 2023

Den globale søfartsindustri har historisk været en stor bidragyder til CO2-udledning og andre forurenende stoffer. Med et skønnet ansvar for omkring 2-3% af de globale drivhusgasemissioner, har industrien fået øget opmærksomhed fra både lovgivere og miljøaktivister. Udover drivhusgasser udleder skibsfart også svovl og nitrogenoxider, som kan føre til syreregn og ozonlagets nedbrydning. Faktisk har skibsfarten været ansvarlig for op til 13% af den globale udledning af svovldioxid.

Teknologiske fremskridt for grøn søfart

Nye teknologier er begyndt at dukke op for at gøre skibsfarten mere bæredygtig. For eksempel har man introduceret LNG-drevne skibe, som reducerer CO2-udledning med op til 25% sammenlignet med traditionelle brændstoffer. Brugen af brændselsceller og batteriteknologier er også under eksperimentering. Maersk, en af verdens største containerrederier, har for eksempel annonceret planer om at lancere et kulstofneutralt skib inden 2023. Teknologier som luftbobleteknologi, der reducerer friktion mellem skib og vand, og dermed reducerer brændstofforbrug, er også ved at blive implementeret. Solar- og vindenergiteknologier er ligeledes i stigende grad ved at blive inkluderet som supplerende energikilder på skibe.

Reguleringer og initiativer

På det regulatoriske plan er der sket en del. IMO’s målsætning om at reducere CO2-udledning fra skibsfarten med 50% inden 2050 er ambitiøs og har krævet handling fra medlemslandene. Europa har også taget initiativ med “EU Green Deal,” der omfatter skibsfart som et af de områder, der skal dekarboniseres. Desuden har nogle havnebyer, som Rotterdam og Singapore, indført incitamenter for grønne skibe i form af reducerede havneafgifter. Flere rederier har også forpligtet sig til ESG (Environmental, Social, Governance) standarder, hvilket indebærer en forpligtelse til bæredygtighedsrapportering og -styring.

Mærsk viser vejen med grøn metanol

A.P. Møller-Mærsk tager skridtet mod en mere bæredygtig fremtid med lanceringen af deres første containerskib drevet af grøn metanol. Skibet “Laura Mærsk”, blev for nylig indviet i København og er et tegn på en ny æra inden for skibsfart. Der er bygget i Sydkorea, og har allerede gennemført sin første tur, der markerede en vigtig milepæl i Mærsk’s bestræbelser på at gå foran i den grønne revolution inden for global søfart. Robert Uggla, en ledende skikkelse i A.P. Møller Holding, understregede betydningen af denne udvikling ved at påpege, at det kun er begyndelsen på en større bevægelse mod bæredygtige transportløsninger.

Med metanolen produceret fra grøn strøm, en proces kendt som Power-to-X, viser Mærsk et løfte om en bæredygtig fremtid, hvor skibsfart kan bidrage positivt til global forsyningskæde uden at skade miljøet.

Læs mere om Laura Mærsk

Udfordringer

Til trods for fremskridt er der betydelige udfordringer. En af de største er omkostningerne ved at implementere grønne teknologier, som ofte er høje og mangler tilstrækkelig finansiering. Der er også bekymringer omkring infrastrukturen, da leveringsnetværk for alternative brændstoffer som brint og elektricitet endnu er utilstrækkelige. Yderligere er der en ulighed i adgangen til grønne teknologier, da mindre rederier og udviklingslande måske ikke har midlerne til at investere i disse løsninger.

Industrien bevæger sig i en grønnere retning, men der er et langt stykke vej endnu. Der er behov for samarbejde på tværs af industrier, regeringer og NGO’er for at overvinde de eksisterende udfordringer. Investeringer i forskning og udvikling samt stærkere, mere sammenhængende politiske rammer vil være nøglen til at opnå en mere bæredygtig fremtid for den globale søfart.