Bølgeenergi i Danmark: status og fremtidige perspektiver

18. oktober 2023

Danmark er i en unik position til at udnytte bølgeenergi, takket være sin lange kystlinje og en stærk tradition for vedvarende energiudvikling. Med klimaændringer og en global bevægelse mod bæredygtig energi er bølgeenergi blevet et væsentligt fokus for Danmark i bestræbelserne på at diversificere sin energiportefølje og opnå kulstofneutralitet.

Hvad er bølgeenergi?

Bølgeenergi er en form for vedvarende energi, der udvindes fra havets bølger. Denne type energi udnytter den kinetiske og potentielle energi, som genereres af bølgers bevægelse. Havets bølger skabes primært af vinden, som driver over vandets overflade og overfører sin energi til vandet. Denne energioverførsel resulterer i bølger, der rejser over store afstande og bærer en betydelig mængde energi.

Teknologier til udnyttelse af bølgeenergi varierer, men fælles for dem er, at de omdanner bølgernes bevægelsesenergi til elektricitet. Dette kan ske gennem forskellige mekanismer, såsom flydende bøje-systemer, som bevæger sig op og ned med bølgerne, eller ved hjælp af mere komplekse strukturer placeret på havbunden, der udnytter bølgernes tryk.

Læs mere om bølgeenergi og bølgekraft

Teknologiudvikling og havtestning

Bølgeenergi er et område, der fortsat er i sin vorden i Danmark, men betydelige fremskridt er blevet gjort. NEMOS, en tysk bølgeenergiudvikler, har gjort værdifulde erfaringer ved Nissum Bredning Test Site, hvor en 1/5 skaleret enhed har været under test i naturlige havforhold. Efter tre års eksperimenter er designet nu modnet til en grad, hvor en fuldskala prototype er under forberedelse, hvilket markerer et vigtigt skridt mod kommerciel udnyttelse af bølgeenergi i regionen. Derudover fokuserer udviklingsarbejdet i landet på udvikling af teknologikoncepter og gennemførelse af havtests med store skalamodeller, hvilket viser et løfte om fremtidig udvikling og integration med offshore vindmølleparker (Energistyrelsen).

Energiøer:
De planlagte energiøer i Danmark repræsenterer en spændende fremtid for integrationen af bølgeenergi. Disse energiøer vil fungere som hubber for forskning, udvikling og testning af bølgeenergiløsninger. Dette initiativ vil også fremme samarbejdet mellem bølgeenergi og andre vedvarende energiformer såsom offshore vindenergi, og skaber et innovativt miljø for udvikling af nye teknologier og løsninger. (Ocean Energy Systems).

Offentlige udbud og finansiering:
Danmarks engagement i bølgeenergi understreges også af de offentlige udbud, der er blevet gennemført for at fremme udviklingen af vedvarende energiprojekter. Med et samlet potentielt støttebeløb på DKK 1,2 milliarder (€161,4 millioner) i et teknologineutralt udbud, viser landet sin vilje til at investere i og støtte op om bølgeenergi samt andre vedvarende energiformer.

Bølgeenergipotentiale

Danmarks geografiske placering gør landet til et attraktivt sted for bølgeenergiudvikling. Med en årlig gennemsnitlig bølgeenergi på 5,5 KW/m og et teoretisk potentiale på 352 TWh om året, udgør bølgeenergi en væsentlig del af landets vedvarende energiressourcer. Det er bemærkelsesværdigt, at det anvendelige bølgeenergipotentiale på 18 TWh om året er over halvdelen af landets samlede elektricitetsforbrug i 2016.

Nyere udviklinger indenfor bølgeenergi

Floating Power Plant er en af de virksomheder, der for nylig har markeret sig på bølgeenergiscenen i Danmark. Virksomheden arbejder på at oprette verdens største bølgeenergi PTO (Power Take-off) testbænk i et samarbejde med Fritz Schur Energy, Seasystems og Aalborg Universitet. Projektet har for nylig modtaget en finansiering på 10,81 millioner DKK, hvilket yderligere demonstrerer den stærke støtte og interesse for bølgeenergiudvikling i landet.

Danmark fortsætter med at være en frontløber inden for bølgeenergiudvikling, med en række spændende projekter og initiativer i horisonten. Med fortsat støtte fra regeringen og private sektoren, samt en stærk forpligtelse til forskning og innovation, er fremtiden for bølgeenergi i Danmark lovende, hvilket vil bidrage til landets overordnede mål om kulstofneutralitet og energisikkerhed.

Aktører involveret i dansk bølgeenergi

Exowave er et eksempel på en innovativ aktør inden for bølgeenergi i Danmark og har iværksat ambitiøse initiativer for at udforske og udnytte bølgeenergipotentialet i Nordsøen. Selskabet har indgået strategiske samarbejder med flere industripartnere for at fremme udviklingen og implementeringen af bølgeenergiteknologier. Gennem disse partnerskaber planlægger Exowave at udvikle og demonstrere sine bølgeenergiteknologier, herunder et bølgeenergiomformer (WEC) system, i samarbejde med leverandører af turbineteknologi og offshore energitjenester. Disse initiativer er en del af Exowave’s langsigtede strategi for at blive en ledende aktør inden for bølgeenergisektoren i Nordsøen og bidrage til den bredere udvikling af vedvarende energiløsninger i regionen. (exowave.com).

I Danmark opererer en række andre innovative aktører inden for bølgeenergi, og hver af dem tilfører unikke værdier og teknologier til sektoren:

DEXA Wave Energy:

  • DEXA Wave Energy er engageret i bølgeenergiprojekter i Venø Bugt og Hanstholm, hvilket tyder på, at bølgeenergi er en lovende, men endnu umoden teknologi for vedvarende elektricitet i Danmark

Floating Power Plant (FPP):

  • FPP er en Danskbaseret virksomhed, der har taget initiativ til at oprette “den største bølgeenergi PTO (Power Take-off) testbænk i verden”, i samarbejde med Fritz Schur Energy, Seasystems og Aalborg Universitet.

Wavepiston:

  • Wavepiston er involveret i et stort europæisk projekt støttet af EU, der sigter mod at udvikle og forbedre test af teknologien bag bølgeenergi. Virksomheden har også arbejdet på et projekt mellem 2019 og 2023, der fokuserer på at demonstrere fordelene ved en kombineret systembrug af bølgeenergi.

Wavestar:

  • Wavestar er kendt for sin maskine, der udnytter bølgekraft med flødere, der stiger og falder med bølgernes bevægelse, hvilket viser et innovativt tiltag for at udnytte bølgeenergi i Danmark.

De repræsenterer hver især en del af den bredere bevægelse inden for bølgeenergisektoren i Danmark, og deres innovative projekter spiller en væsentlig rolle i landets bestræbelser på at fremme bølgeenergi som en bæredygtig energiform.

Investeringer i forskning, udvikling og fremtiden for bølgeenergi

Området for bølgeenergi i Danmark er et dynamisk og voksende felt, der afspejler den globale bevægelse mod mere bæredygtige og vedvarende energiformer.

Investeringer i forskning og udvikling, sammen med offentlig og privat finansiering, fortsætter med at drive sektoren fremad. Derudover tilbyder initiativer som energiøer og teknologineutrale udbud en platform for test, demonstration og kommercialisering af bølgeenergiteknologier.

Danmark har også et stærkt forskningsmiljø, der understøtter bølgeenergiudviklingen, med universiteter og forskningsinstitutioner, der bidrager til den videnskabelige og teknologiske innovation inden for sektoren. Samtidig skaber samarbejde på tværs af landegrænser muligheder for at dele viden, erfaringer og bedste praksis, hvilket accelererer teknologiens modning og markedsadgang.

Den fortsatte interesse og investering i bølgeenergi afspejler Danmarks bredere engagement i at nå sine klimamål og fremme bæredygtige energiløsninger. Dette skaber en positiv cyklus af innovation, investering og forbedring, som støtter bølgeenergiens position som en vigtig del af Danmarks fremtidige energilandskab.