Er der en fremtid for fossile brændstoffer?

13. oktober 2023

Fossile brændstoffer som olie, kul og naturgas har ikke blot været en vigtig kilde til opvarmning og transport; de har været drivkraften bag den industrielle revolution og den teknologiske innovation, der har forandret menneskehedens livsstil radikalt. Disse energikilder har gjort det muligt for os at udvikle alt fra moderne medicin til internettet. Men i en tid, hvor klimaforandringer er en stigende bekymring, og bæredygtige energikilder bliver mere tilgængelige, er det relevant at spørge, om fossile brændstoffer har en fremtid. Kan vi finde en balance mellem at opfylde vores energibehov og samtidig beskytte planeten?

Udfordringer for og med fossile brændstoffer

Forbrænding af fossile brændstoffer har været den primære kilde til menneskeskabte klimaforandringer. Det er ikke kun CO2, der er problemet; metan, en anden drivhusgas, frigives også, især fra naturgas. Ud over at påvirke klimaet kan forbrænding af fossile brændstoffer også lede til luftforurening, som har vist sig at være skadelig for menneskers sundhed. Stoffer som svovldioxid og kvælstofdioxid kan føre til åndedrætsproblemer og forringe luftkvaliteten.

Disse miljø- og sundhedsmæssige udfordringer har ført til internationalt pres for at overgå til renere energikilder. Reguleringer bliver strammere, og der er øget fokus på grønne teknologier, hvilket gør det sværere for branchen for fossile brændstoffer at konkurrere.

Omstilling i branchen

Den fossile brændstofindustri er i et kritisk øjeblik. I takt med at offentlighedens og myndighedernes bevidsthed om klimaforandringer stiger, forventes det, at virksomhederne i denne branche aktivt bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Shell, BP og andre oliegiganter tager ikke kun små skridt mod at “grønnificere” deres forretningsstrategier, men de investerer også massivt i forskning og udvikling af vedvarende energi, som vind, sol og vandkraft.

Desuden går mange af disse virksomheder sammen med forskningsinstitutioner og startups for at udforske banebrydende teknologier som brintenergi, geotermisk energi og avancerede batteriteknologier. Dette handler ikke blot om at overholde regler eller forbedre deres omdømme; det er en fundamental ændring i deres forretningsmodel. Denne omstilling er ikke kun et svar på samfundets krav, men også en langsigtet strategi for at overleve i en verden, der hurtigt bevæger sig væk fra fossile brændstoffer.

Ny teknologi: Carbon Capture and Storage (CCS)

CCS, eller Carbon Capture and Storage, har i de seneste år fået massiv opmærksomhed som en potentiel “game changer” i kampen mod klimaforandringer. Grundkonceptet bag CCS er at indfange CO2-udslip direkte ved kilden, for eksempel et kraftværk eller en industriproduktion, og derefter transportere det til et sted, hvor det kan opbevares sikkert og permanent, ofte i geologiske formationer under jorden.

Men CCS er ikke en one-size-fits-all løsning. Der findes forskellige metoder til CO2-indfangning, herunder “post-combustion capture,” hvor CO2 fanges efter forbrændingsprocessen, og “pre-combustion capture,” hvor det sker før. Hver metode har sine egne teknologiske udfordringer og omkostninger, og valget af metode kan være afhængig af den specifikke industri eller kraftværkstype.

Ud over selve indfangningen er der også spørgsmål om transport og opbevaring. CO2 skal ofte transporteres over store afstande, hvilket indebærer yderligere energiforbrug og omkostninger. Dertil kommer spørgsmål om langtidssikkerheden ved underjordisk opbevaring. Er det sikkert at lagre store mængder CO2 under jorden i årtier eller endda århundreder? Hvordan overvåger man disse lagre for eventuelle lækager?

Carbon capture and utilization (CCU)

En anden spændende udvikling er “carbon capture and utilization” (CCU), der går ud på at genbruge den indfangede CO2. I stedet for simpelthen at opbevare den kan CO2 bruges i en række industrielle processer, fra at fremstille byggematerialer til at producere brændstoffer. Algefarme er et eksempel, hvor opsamlet CO2 bruges til at fremskynde væksten af alger, som derefter kan omdannes til biobrændstof. CCU kunne dermed potentielt ikke kun reducere CO2 i atmosfæren, men også skabe økonomisk værdi.

Endelig er der en voksende interesse for “Direct Air Capture” (DAC), en teknologi der indfanger CO2 direkte fra atmosfæren, snarere end fra en industrikilde. Selvom denne teknologi er i sin spæde start og meget energikrævende, repræsenterer den en fascinerende mulighed for at “rydde op” i atmosfæren, især hvis den kombineres med vedvarende energikilder.

Sammenfattende står CCS og relaterede teknologier over for en række tekniske og økonomiske udfordringer, men deres potentiale som redskaber i kampen mod klimaforandringer er enormt. Med fortsat forskning, regulering og investering, kunne de meget vel spille en central rolle i fremtidens energilandskab.

Fossile brændstoffer i fjerne regioner

Mens vi ser en generel bevægelse væk fra fossile brændstoffer, er der nogle unikke tilfælde, hvor de stadig kan have en rolle at spille. Især i fjerne og isolerede regioner kan fossile brændstoffer fortsat være en praktisk energikilde. I disse områder er det ofte logistisk kompliceret og økonomisk uudfordrende at etablere vedvarende energiinfrastrukturer som sol- eller vindenergianlæg.

I Arktis eller i ørkenområder kan for eksempel opsætning og vedligeholdelse af solpaneler og vindmøller være problematisk på grund af ekstreme vejrforhold. Derudover kan det være dyrt at transportere nødvendige materialer til sådanne fjerntliggende steder. I sådanne scenarier kan småskala brug af fossile brændstoffer, særligt i form af mere effektive og “renere” teknologier, stadig være en levedygtig løsning.

Men selv i disse fjerne regioner er der et skift i gang. Miniaturiserede, bærbare solcelleanlæg og små, effektive vindturbiner er under udvikling, og de kan i stigende grad betjene små samfund eller forskningsstationer. Tilmed er der forskning i brintlagring og transport, der kunne gøre det lettere at levere grøn energi til isolerede områder. Selvom fossile brændstoffer måske har en begrænset, men nødvendig rolle i den nærmeste fremtid for disse regioner, er det sandsynligt, at de vil blive udfaset her også, efterhånden som grønne teknologier bliver mere tilgængelige og økonomisk rentable.

Er det slut?

Fossile brændstoffers tid som den ubestridte kilde til verdens energi ser ud til at nærme sig sin afslutning i den form vi kender det. Forurening, klimaforandringer og en voksende offentlig efterspørgsel efter bæredygtige løsninger er alle faktorer, der fremskynder denne overgang. Det er ikke længere et spørgsmål om “hvis” men “hvornår” og “hvordan” vi vil overgå til mere bæredygtige energiformer. Det kræver samarbejde mellem regeringer, industrien og forbrugerne at navigere denne komplekse overgang, men initiativer og investeringer indikerer, at en mere bæredygtig fremtid er inden for rækkevidde.

Hvor fossile brændstoffer passer ind, hvis Carbon Capture and Storage (CCS) bliver udbredt forbliver et åbent spørgsmål.