Leksikon

Cirkulær økonomi

18. december 2023

Cirkulær økonomi, også kendt som cirkulærøkonomi, repræsenterer en fundamentalt anderledes tilgang til produktion og forbrug sammenlignet med den traditionelle lineære…

Læs mere…

Biokul (biochar)

18. december 2023

Biochar eller biokul er et kulstofrigt, porøst og stabilt materiale, som fremstilles gennem pyrolyse af biomasse. Pyrolyse er en termokemisk…

Læs mere…

Vedvarende energi

13. december 2023

Vedvarende energi refererer til energikilder, der fornyes naturligt på en menneskelig tidsskala og ikke tømmes ved brug. Denne type energi…

Læs mere…

Energieffektivitet

20. november 2023

Energieffektivitet er et centralt begreb inden for både miljøbeskyttelse og økonomisk bæredygtighed. Dette begreb refererer til bestræbelserne på at reducere…

Læs mere…

Decentraliseret energi

20. november 2023

Decentraliseret energi er et koncept inden for energisektoren, der i stigende grad er blevet betragtet som nøglen til en mere…

Læs mere…

Ozonlag

30. oktober 2023

Ozonlaget er en region i jordens stratosfære, cirka 15 til 35 km over jordens overflade, hvor der er en relativt…

Læs mere…

Osmose

30. oktober 2023

Osmose er en naturlig proces, hvor vand bevæger sig gennem en semipermeabel membran fra en område med lavere koncentration af…

Læs mere…

Offshore vind

30. oktober 2023

Offshore vindenergi refererer til vindmøller og vindparker, der er placeret i havet i stedet for på land. Formålet med at…

Læs mere…

Nuludslip

20. oktober 2023

Nuludslip er et mål, der ofte nævnes i diskussioner om miljøbeskyttelse og bæredygtighed. Konceptet går ud på at minimere eller…

Læs mere…

Lavemissionszone

20. oktober 2023

En lavemissionszone er et geografisk afgrænset område, ofte placeret i bykerner eller andre tætbefolkede områder, hvor der er indført restriktioner…

Læs mere…