Ozonlag

30. oktober 2023

Ozonlaget er en region i jordens stratosfære, cirka 15 til 35 km over jordens overflade, hvor der er en relativt høj koncentration af ozonmolekyler. Ozon er en form for ilt, der består af tre iltatomer i stedet for de to, der findes i den ilt, vi indånder.

Ozonlagets beskyttelse

Laget spiller en kritisk rolle i at beskytte livet på jorden fra skadelig ultraviolet (UV) stråling fra solen. Når UV-lys rammer ozonmolekyler, absorberes en del af lyset, og energien bruges til at bryde ozonmolekylerne op. Dette skaber en slags naturligt skjold, der reducerer mængden af UV-stråling, der når jordens overflade. Uden ozonlaget ville UV-strålingen være intens nok til at forårsage alvorlige skader på levende organismer, herunder øget risiko for hudkræft og katarakt hos mennesker.

I flere årtier har der været bekymring for nedbrydning af ozonlaget på grund af menneskeskabte kemikalier som chlorfluorcarboner (CFC’er), haloner og andre ozonnedbrydende stoffer. Disse kemikalier findes ofte i kølemidler, aerosoler og brandslukkere.

Internationale Indsatser

Internationalt samarbejde i form af Montreal-protokollen har imidlertid haft succes med at reducere udsendelsen af disse stoffer. Som resultat viser ozonlaget tegn på langsom genopretning, skønt det forventes at tage flere årtier, før det fuldt ud er genoprettet.

Onzonlaget og sammenkobling med bæredygtighed

Ozonlagets sundhed er tæt knyttet til spørgsmål om klimaforandringer og bæredygtighed. Det tjener som et vigtigt eksempel på, hvordan internationalt samarbejde kan adressere globale miljøudfordringer og fremme en mere bæredygtig fremtid.