Atomkraft

6. oktober 2023

Atomkraft er en teknologi til energiproduktion, der udnytter kernespaltning—en proces, hvor tunge atomkerner som uran eller plutonium splittes for at frigive energi. Denne energi frigives primært i form af varme, som derefter anvendes til at generere elektricitet. Processen foregår typisk i flere trin:

 1. Brændselskernen: Her findes brændselsstavene, normalt lavet af uran eller plutonium, som er underlagt en kontrolleret spaltningsproces. Dette er hjertet i et atomkraftværk, hvor selve kernespaltningen finder sted.
 2. Moderator og Kontrolstave: I reaktorkernen bruges ofte en moderator, typisk tungt vand eller grafit, for at bremse neutronerne, så de kan inducere yderligere spaltninger. Kontrolstave af materialer, der absorberer neutroner, anvendes for at regulere reaktionens hastighed.
 3. Kølesystem: Atomreaktoren producerer en enorm mængde varme. Et kølesystem, ofte baseret på vand, cirkulerer gennem reaktorkernen for at optage denne varme.
 4. Dampgenerator: Det opvarmede kølevand fra reaktoren føres gennem en varmeveksler, hvor det overfører sin varme til en anden væske (ofte vand), som omdannes til damp.
 5. Turbiner og Generatorer: Dampen anvendes til at drive en eller flere turbiner, som er mekanisk koblet til elektriske generatorer. Når turbinerne drejer, genererer de elektrisk strøm.
 6. Kondensering og Recirkulation: Efter at have drevet turbinen kondenseres dampen tilbage til vand og recirkuleres gennem systemet.
 7. Elektrisk Distribution: Den elektricitet, der er genereret, overføres derefter til elnettet og distribueres til forbrugerne.

Yderligere aspekter:

 • Radioaktivt Affald: Processen skaber radioaktivt affald, der varierer i faregrad og halveringstid. Dette affald skal opbevares under streng kontrol, ofte i dybtliggende geologiske lagre.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: Atomkraftværker er designet med flere sikkerhedslag for at minimere risikoen for ulykker og lækager af radioaktivt materiale.
 • Regulering: Atomkraft er underlagt streng international og national regulering for at sikre sikker drift og overvågning.
 • Ingen CO2-udledning i Drift: Selvom bygning og nedlukning af et atomkraftværk kan involvere CO2-udledninger, er selve driftsfasen næsten CO2-neutral.