Forskning i forståelse af solens energi

28. august 2012

De fleste er enige om det enorme potentiale der ligger i udnyttelsen af solens energi, men når det kommer til stykket ved vi ikke særligt meget om, hvordan solenergien egentlig opfører sig og udnyttes bedst muligt.

Sol-strålernes retning er vigtig

Blandt andet påvirker sol-strålernes retning muligheden for udnyttelsen, og eftersom skyerne påvirker netop retningen ligger der nogle lavpraktiske udfordringer i at imødekomme denne problemstilling. Selvom skyfrit vejr er et fint udgangspunkt i beregninger, forholder virkeligheden sig noget anderledes – ikke mindst i Danmark. Også langt mere komplekse faktorer som støvpartikler eller iskrystaller påvirker solens stråler, hvilket gør det svært at producere en formel, der kan opfattes som “endegyldig” for solstrålernes adfærd.

Derfor går danske og udenlandske forskere nu sammen i et projekt om solenergi i ny forskning, der skal skabe bedre indblik i disse adfærs og effektivitetsmønstre. Den viden der må komme ud af projektet, som løber fra 2012 til 2015 (og med støtte fra Energistyrelsens Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)), vil næsten med sikkerhed give effektiviteten af vores udnyttelse af solens energi et skub i den rigtige retning.

Læs mere på dmi.dk