Olie- og gasindustrien – kan den være en del af løsningen?

27. november 2023

En ny rapport sætter fokus på olie- og gasindustrien og kritiserer den for ikke at gøre nok for klimaet. Ifølge rapporten investerer selskaberne for lidt i miljøvenlig energiproduktion og overvurderer deres egne teknologiske evner.

Pressemeddelelsen fra Det Internationale Energiagentur (IEA), udgivet torsdag, er fyldt med kritik af olie- og gassektoren. IEA’s leder, Fatih Birol, udtaler, at industrien skal engagere sig mere for at opfylde verdens energibehov og klimamål.

Rapporten afslører, at olie- og gasindustrien og deres bidrag til bæredygtige og klimavenlige energiinvesteringer er minimalt. De står for kun cirka én procent af de globale investeringer, hvoraf 60 procent kommer fra kun fire selskaber.

Læs pressemeddelelsen her

Grøn omstilling som økonomisk chance for olie- og gasindustrien

Det er essentielt at anerkende, at en overgang til grønne energikilder ikke blot er en miljømæssig nødvendighed, men også en økonomisk mulighed. Virksomheder og lande, der leder an i investeringer inden for vedvarende energi, åbner døren for teknologisk innovation og skabelsen af nye arbejdspladser. Dette er en chance for at være pionerer i en verden, der bevæger sig væk fra fossile brændstoffer.

Globalt sammenhold og ansvar for vedvarende energi

I denne sammenhæng er det afgørende at understrege vigtigheden af globalt samarbejde. Klimaforandringerne er et globalt problem, der kræver globale løsninger. Det indebærer et ansvar for at hjælpe de lande, der er mindre økonomisk udviklede, med at tilpasse sig grønnere energiformer uden at gå på kompromis med deres udvikling.

Forbrugernes rolle

Forbrugernes valg og efterspørgsel efter energi er også en kritisk faktor i overgangen til en mere bæredygtig fremtid. En stigende bevidsthed omkring bæredygtighed og ansvarligt forbrug kan være med til at drive en ændring i industriens tilgang og prioriteringer. Denne forbrugerbevægelse mod mere bæredygtige produkter og energikilder kan accelerere overgangen til renere energi.

Den individuelle forbrugers magt ligger ikke kun i de produkter, de vælger at købe, men også i den kollektive indflydelse, de udøver gennem deres adfærdsmønstre. Når et stigende antal mennesker vælger grønne alternativer, som f.eks. elektriske biler, energieffektive apparater, eller fornybar energi i deres hjem, sender det et klart signal til markedet om en ændring i forbrugertendenser.

Bæredygtighed og forbrugeraktivisme

Desuden spiller forbrugeraktivisme og uddannelse en vigtig rolle. Gennem informationskampagner, sociale medier og personlige netværk kan forbrugerne øge bevidstheden om miljøspørgsmål og påvirke andre til at træffe mere bæredygtige valg. Dette kan også presse politikere og virksomheder til at prioritere bæredygtighed og miljøbeskyttelse højere.

Endvidere kan forbrugerne spille en aktiv rolle i at støtte lokale og bæredygtige energiinitiativer, som f.eks. samfundsfinansierede solenergiprojekter eller lokale vindmøllekooperativer. Dette ikke alene fremmer en mere decentraliseret og robust energiforsyning, men styrker også lokalsamfundene.

I sidste ende er det en kombination af individuelle og kollektive handlinger, der kan føre til betydelige ændringer. Forbrugernes rolle i energiomstillingen er derfor både kraftfuld og afgørende for at nå de globale klimamål.

Teknologisk innovation og vedvarende energi

Endelig er teknologisk innovation nøglen til at gøre vedvarende energikilder mere effektive og økonomisk levedygtige. Udviklingen inden for batterilagring, smart grid-teknologier og andre banebrydende opfindelser vil være afgørende for at overvinde nogle af de nuværende begrænsninger ved vedvarende energikilder.

Planer om CO2-fangst er utilstrækkelige

Rapporten påpeger også, at mange olie- og gasselskaber planlægger at fjerne CO2 fra atmosfæren for at kunne fortsætte med deres forurenende aktiviteter. Men ifølge IEA er det urealistisk at fjerne så store mængder CO2, da det ville kræve mere elektricitet end verdens samlede efterspørgsel.

Hvis olie- og gasforbruget fortsætter som forventet, og hvis vi samtidig skal holde os inden for den 1,5 graders temperaturstigning fra Paris-aftalen, vil det kræve fjernelse af 32 milliarder ton CO2 – en enorm mængde, ifølge rapporten.

Fangst og lagring af CO2 skal være i ernorme mænger

Læs også om EUs problem med oplagrede solceller

Kritik af klimatopmøde-præsidenten

Sultan Al Jaber, præsidenten for det kommende klimatopmøde Cop28 og samtidig leder af Abu Dhabi National Oil Company, har modtaget betydelig kritik. Denne kritik kommer i lyset af de potentielle interessekonflikter, som opstår, når en ledende skikkelse i olieindustrien også skal lede en international klimakonference. IEA har nu også tilføjet deres stemme til koret af kritikere, hvilket understreger kompleksiteten og de ofte modsatrettede interesser, der findes i den globale energi- og klimadebat.

Kritikerne peger på, at det kan være vanskeligt for en person, der har direkte økonomiske interesser i fossile brændstoffer, at fremme de nødvendige aggressive tiltag for at bekæmpe klimaforandringerne. Det rejser spørgsmål om, hvorvidt klimatopmøderne reelt kan skabe betydelige fremskridt, når vigtige positioner besættes af personer fra industrier, der traditionelt har bidraget til problemet.

Politisk vilje og lovgivning

Dette bringer os til en anden vital aspekt: Behovet for politisk vilje og stærkere lovgivning. For at imødekomme klimaudfordringerne effektivt er det nødvendigt, at regeringer verden over udviser fast beslutsomhed og tager proaktive skridt. Dette kan omfatte indførelse af strengere miljølovgivning, skattemæssige incitamenter for grøn energi, og måske vigtigst af alt, at fastsætte ambitiøse, men realistiske, mål for reduktion af CO2-udslip.

En vigtig del af dette er også at skabe en retfærdig balance mellem økonomisk vækst og miljøbeskyttelse, især i udviklingslande, som står over for særlige udfordringer. Det kræver internationalt samarbejde og finansiel støtte til bæredygtige udviklingsprojekter. Endvidere bør der lægges vægt på at fremme global bevidsthed og uddannelse om klimaforandringer, hvilket kan styrke de enkelte samfunders evne til at bidrage til løsninger.

I sidste ende er det tydeligt, at klimaforandringerne kræver en kollektiv indsats, der spænder over grænser, sektorer og ideologier. Den rolle, politikere og ledere som Sultan Al Jaber spiller, er afgørende i denne sammenhæng, og det er vigtigt, at disse ledere både repræsenterer og fremmer en vision om en bæredygtig fremtid.