Europa har lige så mange solpaneler på lager, som der er installeret

30. oktober 2023

Europa har bevæget sig i retning af en grønnere fremtid ved at investere i vedvarende energikilder. Men ifølge Rystad Energys rapport “Frihed fra fossile brændstoffer”, er der stadig der skal gøres. Rapporten viser, at der i øjeblikket er 40 gigawatt (GW) solpaneler, der venter på at blive installeret, og som ligger opbevaret i lagre rundt om i hele EU. Det svarer til det antal, der blev installeret i hele 2022 i de 27 EU-lande.

Potentialet for solenergi

Hvis de oplagrede solpaneler blev installeret, kunne de have potentialet til at erstatte op til syv milliarder kubikmeter (bcm) fossilt gas. Og med den nuværende vækst i produktionen af solpaneler, forventes dette tal at stige til 15 bcm ved udgangen af året. Rystad Energy forudsiger endda, at antallet af paneler i lagre kan nå op til 100 GW inden årets udgang.

Udfordringerne for solenergi-installation

På trods af solenergiens mange fordele og det stigende behov for grøn energi, sidder mange solpaneler stadig i lagre uden at blive brugt. Men hvorfor er det tilfældet, især når behovet for vedvarende energi aldrig har været større?

Ifølge energiforskningsfirmaet Rystad Energy (læs mere) støder industrien for solenergi-installation på “betydelige flaskehalse og barrierer”. En af de største udfordringer er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Trods den voksende interesse for solenergi er der stadig en mangel på trænet arbejdskraft, som kan installere solpanelerne korrekt og effektivt.

Netværksproblemer er en anden udfordring. Mange af de eksisterende elnet er ikke designet til at håndtere den store mængde energi, som solpaneler kan generere. Dette kan føre til overbelastning og uforudsigelige strømafbrydelser, hvis ikke netværket opgraderes.

Endelig er bureaukratiske hindringer også en væsentlig barriere. I mange europæiske lande er godkendelsesprocesserne for installation af solpaneler komplekse og tidskrævende. Dette kan forsinke installationen og gøre det mindre attraktivt for både virksomheder og enkeltpersoner at investere i solenergi.

Tara Connolly, kampagneleder for Beyond Fossil Fuels, understreger vigtigheden af at adressere disse udfordringer: “Europæiske lande skal udvide uddannelsesprogrammer for installatører af solpaneler, håndtere netværksflaskehalse og strømline bureaukratiske processer.” Hun mener, at det er afgørende at få solpanelerne ud af lagrene og installeret på hjem og virksomheders tage hurtigt. “At accelerere installationen af solpaneler er ikke kun godt for miljøet, men også for økonomien. Dette bør være topprioritet for alle europæiske regeringer, der ønsker at reducere emissioner og skabe grønne jobs,” tilføjede hun.

EU’s mål for en grønnere fremtid

I lyset af klimaforandringerne har EU sat ambitiøse mål for sig selv. Unionen har forpligtet sig til at være CO2-neutral inden midten af dette århundrede. Desuden har den seneste konflikt i Ukraine fremskyndet EU’s bestræbelser på at diversificere sin energiforsyning væk fra fossile brændstoffer.

Før Ruslands aggression mod Ukraine stod landet for en betydelig del af EU’s energiimport. Men efter konflikten har EU øget sin indsats for at finde alternative energikilder. Dette har ført til en drastisk reduktion i importen af russisk gas, olie og kul.

Med den øgede afhængighed af Rusland for energi og de politiske spændinger, der følger med, har EU besluttet at fordoble sit mål for vedvarende energiudrulning inden 2030 til 42,5%. Medlemslandene opfordres også til at skære ned på bureaukrati for grønne projekter for at fremskynde processen.