Bølgekraft og bølgeenergi – hvorfor og hvordan

14. november 2012

Der er tre grundlæggende metoder, hvorpå man omdanner bølgens energi til elektricitet:

  1. Flyde- eller bøjesystemer, som bruger havets dønninger til at drive hydrauliske pumper. Bølgerne løfter og sænker bøjerne, som er fastgjort til de hydrauliske pumper, som herved skaber energi der kan lagres.
  2. Stempelsystemer. En beholder fyldes med vand når bølgen stiger og den tømmes når bølgen falder. Ved denne fremgangsmåde bliver luften inde i beholderen komprimeret og opvarmet og skaber energi på samme måde som et stempel gør.
  3. Tilspidsede systemer, er afhængige af et kystmonteret system, for at kunne kanalisere og føre bølgerne ind i et forhøjet reservoir. Vandstrømningen ud af dette reservoir anvendes til at generere elektricitet.

Hvorfor bør vi anvende bølgeenergi?

  1. Bølger stammer fra storme langt ude på havet og kan rejse over lange afstande uden væsentlig energitab. Elektriciteten der produceres fra bølger er mere stabil og forudsigelig. Dette reducerer en risiko for projektet.
  2. Bølgeenergi indeholder ca 1000 gange den kinetiske energi som vinden gør. Derfor kan mindre anordninger producere den samme mængde effekt på en brøkdel plads.
  3. I modsætning til vind- og solenergi fortsætter strømmen fra havets bølger døgnet rundt. Hvorimod vindhastigheden har tendens til at dø ud i morgen- og aftentimerne og solen kun er tilgængelig i dagtimerne med ingen eller lidt skydække.
  4. Produktionen af bølgeenergi behøver kun 1/200 del plads i forhold til produktionen af vindenergi. Det kræver ingen umiddelbare tilkørselsveje, så omkostningerne til infrastruktur er lavere.
  5. Systemer til bølgeenergi er mere støjsvage og fylder mindre visuelt end vindmøller, der fylder i højden.