Bølgekraft og bølgeenergi – hvorfor og hvordan

14. november 2020

Bølgeenergi er en vedvarende energikilde, der udnytter havets bølger til at generere elektricitet. Med jordens overflade dækket af omkring 71% vand, repræsenterer bølgeenergi en enormt underudnyttet ressource. I denne artikel vil vi udforske de grundlæggende metoder til generering af bølgeenergi, samt diskutere hvorfor det er en attraktiv mulighed for fremtidens energiproduktion.

Metoder til Omdannelse af Bølgeenergi

 1. Flyde- eller bøjesystemer: Disse systemer bruger havets dønninger til at drive hydrauliske pumper. Forestil dig en stor bøje, der er forankret til havbunden og forbundet med hydrauliske pumper. Når bølgerne løfter og sænker bøjen, sættes pumpen i bevægelse, og det skaber energi, der kan lagres.Eksempel: Pelamis Wave Energy Converter er et flydende system, der bruger rørformet struktur til at fange bølgernes bevægelse og omdanne det til elektricitet.
 2. Stempelsystemer: I denne metode fyldes en beholder med vand, når bølgen stiger, og tømmes, når bølgen falder. Luft inde i beholderen komprimeres og opvarmes, hvilket skaber energi på samme måde som et stempel i en motor.Eksempel: Oscillating Water Column er en type stempelsystem, hvor bølgebevægelserne forårsager en oscillerende vandstrøm, der driver en luftturbine.
 3. Tilspidsede systemer: Disse er ofte kystmonterede systemer, der kanalisere bølgerne ind i et forhøjet reservoir. Vandet, der strømmer ud af dette reservoir, bruges til at generere elektricitet.Eksempel: TAPCHAN (Tapered Channel) er et system, der bruger en indsnævret kanal til at forhøje vandet i et reservoir, hvorfra det strømmer tilbage for at generere elektricitet via en turbine.

Fordele ved Bølgeenergi

 1. Høj Energitæthed: Havets bølger indeholder cirka 1000 gange så meget kinetisk energi som vinden, hvilket betyder, at mindre anordninger kan producere mere energi på mindre plads.
 2. Forudsigelighed: Bølgeenergi er mere forudsigelig sammenlignet med vind og sol, da bølger stammer fra storme langt ude på havet og kan rejse over lange afstande uden væsentlig energitab.
 3. Kontinuerlig Energi: I modsætning til sol- og vindenergi, der er afhængig af vejret, fortsætter strømmen fra havets bølger døgnet rundt.
 4. Plads- og Omkostningseffektivitet: Produktion af bølgeenergi kræver kun en brøkdel af det areal, der er nødvendigt for vindenergi, og kræver ingen særlige tilkørselsveje, hvilket reducerer infrastrukturudgifterne.
 5. Minimal Visuel og Akustisk Forstyrrelse: Bølgeenergianordninger er ofte mindre synlige og mere støjsvage end vindmøller, hvilket gør dem mindre forstyrrende for lokalbefolkningen og dyrelivet.

Bølgeenergi tilbyder en lovende løsning for fremtidens vedvarende energibehov. Det er en pålidelig og effektiv måde at generere strøm på, der samtidig har mindre indvirkning på miljøet sammenlignet med andre energiformer som f.eks. fossil energi. Med teknologiske fremskridt og yderligere investeringer har bølgeenergi potentiale til at blive en vigtig del af den globale energimix.

Historisk anvendelse og udvikling af bølgeenergi

Tidlige Forsøg og Koncepter

Allerede i det 18. og 19. århundrede begyndte nogle ingeniører at eksperimentere med ideen om at udnytte havets kraft. Den første kendte patenterede bølgeenergimaskine blev designet af den franske ingeniør Girard og hans søn i 1799. Men det var primært teoretiske eller småskala forsøg, som ikke førte til kommerciel anvendelse.

Første Prototyper

I midten af det 20. århundrede begyndte teknologien at tage form med mere sofistikerede prototyper. En af de tidlige succeser var den oscillerende vandkolonne, som blev patenteret i 1970’erne og implementeret i et pilotprojekt i Skotland kaldet LIMPET i 2000.

Milepæle i det 21. Århundrede

 • 2004: Portugal opfører verdens første kommercielle bølgekraftanlæg, Aguçadoura Wave Farm, som dog lukker ned igen på grund af tekniske problemer og manglende finansiering.
 • 2008: Det australske firma Carnegie Clean Energy lancerer sin CETO-teknologi, som er en bølge-til-havvandspumpe, der kan generere elektricitet og ferskvand.
 • 2012: Den første operationelle array af Wave Energy Converters (WECs) blev installeret af Ocean Power Technologies i USA.
 • 2015-2019: Diverse regeringer og EU begynder at investere mere aggressivt i bølgeenergi som en del af en bredere strategi for vedvarende energi, hvilket fører til en række forskningsprojekter og pilotanlæg.

Vigtige fremskridt i teknologisk udvikling

 • Hydrauliske Transmissionssystemer: Introduktionen af hydrauliske transmissionssystemer har gjort det muligt at omdanne bølgebevægelse til elektricitet mere effektivt.
 • Avanceret Materialevidenskab: Udviklingen af korrosionsbestandige materialer har øget levetiden for bølgeenergianordninger, hvilket gør dem mere økonomisk attraktive.
 • Computermodellering og Simulering: Med avancerede computermodeller er det nu muligt at forudsige bølgekraftsystemers adfærd under forskellige havforhold, hvilket hjælper med at forbedre design og effektivitet.